Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 02/2008/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Bạch Hồng Ngày ban hành: 31/01/2008 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 190/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA ...
  • Phần 1: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • Phần 2: CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
  • Mục I. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
  • Mục II. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
  • Phần 3: QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
  • Phần 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật