Quyết định 1333/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1333/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 1333/QĐ-BHXH năm 2008 sửa đổi Quyết định 902/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1333/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban Ngày ban hành: 21/02/2008 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Quyết định 1333/QĐ-BHXH năm 2008 sửa đổi Quyết định 902/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 902/QĐ-BHXH NGÀY 26/6/2007 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thu bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã ...
 • HỆ THỐNG BIỂU MẪU THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC
 • Mẫu số: 01-TBH TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số: 02a-TBH
 • Mẫu số: 02b-TBH
 • Mẫu số: 03a-TBH
 • Mẫu số: 03b-TBH
 • Mẫu số: 04a-TBH
 • Mẫu số: 04b-TBH
 • Mẫu số: 05-TBH HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số: 06-TBH BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số: 07-TBH
 • Mẫu số: 08-TBH THÔNG BÁO Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Mẫu số: 09-TBH BÁO CÁO THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số: 10-TBH
 • Mẫu số: 11-TBH
 • Mẫu số: 12-TBH BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH SỐ LIỆU THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số: 13-TBH
 • PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC
 • 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số 01-TBH).
 • 2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số 02a-TBH):
 • 3. Danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu số 02b-TBH).
 • 4. Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT (Mẫu 03a-TBH).
 • 5. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số 03b-TBH):
 • 6. Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT (Mẫu số 04a-TBH).
 • 7. Phiếu điều chỉnh (Mẫu số 04b-TBH)
 • 8. Hợp đồng đóng BHYT (Mẫu số 05-TBH).
 • 9. Biên bản thanh lý Hợp đồng đóng BHYT (Mẫu số 06-TBH).
 • 10. Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT (Mẫu số 07-TBH).
 • 10. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu số 08-TBH).
 • 11. Báo cáo thực hiện thu BHXH, BHYT (Mẫu số 09-TBH).
 • 12. Báo cáo thu BHXH, BHYT (Mẫu số 10-TBH).
 • 13. Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT (Mẫu số 11-TBH).
 • 14. Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT (Mẫu số 12-TBH).
 • 15. Kế hoạch thu BHXH, BHYT (Mẫu số 13-TBH).
 • 15. Kế hoạch thu BHXH, BHYT (Mẫu số 13-TBH).
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1333/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1333/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1333/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1333/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1333/QĐ-BHXH

Đang cập nhật