Thông tư 02/2008/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2008/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 02/2008/TT-BNV sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 116/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2006/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 02/2008/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 03/03/2008 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 02/2008/TT-BNV sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 116/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2006/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 1 MỤC I THÔNG TƯ SỐ 04/2007/TT-BNV NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA BỘ NỘI ...
  • 1. Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV như sau:
  • 2. Tổ chức thực hiện:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2008/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2008/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2008/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2008/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2008/TT-BNV

Đang cập nhật