Thông báo 77/TB-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 77/TB-BGTVT

Tiêu đề: Thông báo số 77/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 2 năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 77/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 04/03/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông báo số 77/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 2 năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG ...
  • I. CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:
  • II. ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NÊU TRÊN, THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC ĐÃ GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC ...
  • III. TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 01/CT-BGTVT NGÀY 25/01/2008 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI:
  • IV. NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Ngày 4/3/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 77/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 2 năm 2008. Cụ thể,

Về giá và biến động giá:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 190/BXD-KTTC ngày 28/01/2008 hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng trong quá trình thanh toán. Các quy định của Nghị định 99/2007/NĐ-CP cũng chưa nêu rõ điều kiện thanh toán khi áp dụng giá vật liệu theo hướng “mở” và giao quyền, trách nhiệm cho các chủ đầu tư.

Do đó cần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn được thanh toán theo công thức điều chỉnh giá, cho lấy chỉ số cơ bản vào thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu và được điều chỉnh giá tại các thời điểm thanh toán như đối với các dự án ODA hiện nay, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát khối lượng được điều chỉnh.

Trong tình hình biến động giá hiện nay, việc áp dụng công thức điều chỉnh giá cũng gặp phải bất cập khi các chỉ số giá xây dựng chưa phản ánh hết những biến động của thị trường, cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan có hướng dẫn phân định rõ 02 khái niệm biến động giá và trượt giá để đảm bảo cho các hoạt động đầu tư xây dựng.

Về Ban quản lý dự án

Theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD chưa rõ Ban QLDA được thành lập hoặc lựa chọn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hay thực hiện đầu tư, sẽ gặp phải khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư khi không có Ban QLDA để thực hiện.

Cần tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BXD theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời cần sớm chuyển đổi mô hình các Ban QLDA để phù hợp với các quy định hiện hành. Trong giai đoạn chuyển tiếp, cần tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các chủ đầu tư được ký hợp đồng với các Ban QLDA thuộc Bộ.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 77/TB-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông báo 77/TB-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 77/TB-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 77/TB-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 77/TB-BGTVT

Đang cập nhật