Thông báo 58/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 58/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo số 58/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 58/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản Ngày ban hành: 07/03/2008 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Ngày 7/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 58/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Cụ thể,

Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội là sự kiện trọng đại nhằm tôn vinh lịch sử- văn hóa và truyền thống vẻ vang của Thủ đô Thăng Long-Hà Nội và của toàn dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Vì thế những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long phải mang đậm dấu ấn Thăng Long-Hà Nội, dấu ấn dân tộc, quốc gia, đồng thời mang tính thời đại.

Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là vinh dự và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả dân tộc ta. Do đó phải huy động đầy đủ nguồn lực về con người, vật chất và tài chính từ Trung ương đến địa phương, với sự tham gia của nhân dân và các doanh nghiệp, trong đó Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội là nòng cốt.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 58/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 58/TB-VPCP

Đang cập nhật