Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 04/2008/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long Ngày ban hành: 04/02/2008 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
 • Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
 • Chương 2. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
 • Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dục
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Kết quả giáo dục
 • Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất
 • Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Nhà trường, gia đình và xã hội
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
 • Điều 11. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
 • Điều 12. Trách nhiệm của các trường tiểu học
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật