Nghị định 50/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 50/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển Số hiệu: 50/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/04/2008 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CỬA KHẨU CẢNG BIỂN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cửa khẩu cảng biển
 • Điều 4. Khu vực cửa khẩu cảng biển
 • Điều 5. Trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực cửa khẩu cảng biển
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT BIÊN PHÒNG
 • Mục 1. THỦ TỤC BIÊN PHÒNG
 • Điều 6. Thời hạn thực hiện thủ tục biên phòng
 • Điều 7. Địa điểm làm thủ tục biên phòng
 • Điều 8. Thủ tục biên phòng đối với tàu, thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng
 • Điều 9. Quy định đối với tàu, thuyền quá cảnh
 • Điều 10. Quy định đối với tàu, thuyền chuyển cảng
 • Điều 11. Trách nhiệm của Biên phòng cửa khẩu cảng đối với tàu, thuyền chuyển cảng
 • Mục 2. KIỂM TRA, GIÁM SÁT BIÊN PHÒNG
 • Điều 12. Đối tượng kiểm tra, giám sát biên phòng
 • Điều 13. Biện pháp kiểm tra, giám sát biên phòng
 • Điều 14. Giám sát biên phòng trực tiếp trên tàu, thuyền
 • Chương III QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI, TÀU, THUYỀN
 • Điều 15. Tàu, thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng
 • Điều 16. Trách nhiệm của thuyền trưởng khi phát hiện có người trốn trên tàu, thuyền hoặc người bị nạn
 • Điều 17. Giấy tờ xuống tàu, thuyền nước ngoài
 • Điều 18. Thuyền viên nước ngoài đi bờ
 • Điều 19. Thủ tục đối với hành khách đã nhập cảnh muốn trở lại tàu, thuyền, đã xuất cảnh muốn trở lại ...
 • Điều 20. Giấy tờ của người nước ngoài đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển
 • Điều 21. Từ chối nhập cảnh, quá cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ  AN NINH, TRẬT TỰ
 • Điều 22. Trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành
 • Điều 23. Trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có cửa khẩu cảng biển
 • Điều 24. Trách nhiệm của Biên phòng cửa khẩu cảng
 • Điều 25. Trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự
 • Chương V KHEN THƯỞNG, XỬ  LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 26. Khen thưởng
 • Điều 27. Xử lý vi phạm
 • Điều 28. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 50/2008/NĐ-CP quy định hoạt động của người, tàu, thuyền Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng; thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng và các hoạt động khác liên quan đến an ninh, trật tự; trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.

Cảng quân sự phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 50/2008/NĐ-CP; trường hợp phục vụ mục đích thương mại thì áp dụng theo những quy định của Nghị định 50/2008/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật liên quan đối với cảng thương mại.

Nghị định 50/2008/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/01/2008. 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 50/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 50/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 50/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 50/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 50/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật