Quyết định 137/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 137/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 137/2005/QĐ-UB về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 137/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn Ngày ban hành: 09/09/2005 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 137/2005/QĐ-UB về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 91 ...
 • Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố: Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Mục đích, phạm vi, yêu cầu
 • Điều 2: Các trường hợp giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá
 • Điều 3: Điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 4: Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên các khu đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt trong ...
 • Điều 5: Giá khởi điểm (hay còn gọi là giá sàn) và bước giá
 • Điều 6: Đơn vị tổ chức đấu giá và đối tượng tham gia đấu giá
 • Điều 7: Quyền lợi và trách nhiệm của bên tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 8: Lựa chọn người tham gia đấu giá, bảo lãnh dự đấu giá, phương thức áp dụng và thời gian tổ chức ...
 • Điều 9: Tiêu chuẩn đấu giá và trúng giá
 • Điều 10: Quy định về ứng vốn, thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng ...
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
 • Điều 11: Lập danh mục và kế hoạch sử dụng đất
 • Điều 12: Chủ đầu tư lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá
 • Điều 13. Lập dự án đầu tư và giao đất để thực hiện dự án đấu giá
 • Điều 14: Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 15: Lập hồ sơ mời đấu giá:
 • Điều 16: Đăng ký tham dự và nộp hồ sơ đấu giá
 • Điều 17: Nộp hồ sơ dự đấu giá, mở phiên đấu giá và xét giá
 • Điều 18: Phê duyệt kết quả đấu giá, quyết định giao đất
 • Điều 19: Nộp tiền sử dụng đất
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20: Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành thành phố và của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện
 • Điều 21: Xử lý vi phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 22: Các dự án đã thông báo mời đấu giá trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 137/2005/QĐ-UB để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 137/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 137/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 137/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 137/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật