Quyết định 169/2005/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 169/2005/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 169/2005/QĐ-UBND điều chỉnh phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch kèm theo Quyết định 144/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 169/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín Ngày ban hành: 16/09/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 169/2005/QĐ-UBND điều chỉnh phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch kèm theo Quyết định 144/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHẦN QUY HOẠCH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUẬN 3 TẠI PHỤ LỤC NỘI DUNG QUY ...
  • Điều 1 . Nay điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy ...
  • Điều 2. Quyết định này, điều chỉnh, bổ sung phần quy họach Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 169/2005/QĐ-UBND để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 169/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 169/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 169/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 169/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật