Quyết định 173/2005/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 173/2005/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 173/2005/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 173/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 21/09/2005 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 173/2005/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Điều 1. Nay phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội Sở ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Chương 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Điều 1. Tên Hội: “Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh”
 • Điều 2. Hội Sở Hữu trí tuệ là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức ...
 • Điều 3. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của Hội đặt tại thành phố ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ-QUYỀN HẠN
 • Điều 4. Hội có các nhiệm vụ và quyền hạn sau :
 • Chương 3: HỘI VIÊN
 • Điều 5. Hội viên của Hội bao gồm:
 • Điều 6. Để trở thành hội viên chính thức công dân Việt Nam và các tổ chức Việt Nam phải hội đủ các điều ...
 • Điều 7. Hội viên có các quyền:
 • Điều 8. Hội viên có những nghĩa vụ :
 • Điều 9. Tư cách hội viên sẽ chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp sau :
 • Chương 4: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 • Điều 10. Tổ chức Hội gồm có:
 • Điều 11. Đại hội toàn thể :
 • Điều 12. Hội nghị hàng năm :
 • Điều 13. Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hội :
 • Điều 14. Ban Chấp hành có Ban Thường trực gồm Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội là bộ phận ...
 • Điều 15. Ban Kiểm tra của Hội do Ban Chấp hành Hội bầu ra. Ban có một Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ...
 • Điều 16. Chủ tịch Hội có quyền hạn và trách nhiệm:
 • Điều 17. Tổng Thư ký Hội là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hội; Tổng thư ký Hội ...
 • Điều 18. Văn phòng Hội :
 • Điều 19. Chi hội cơ sở :
 • Điều 20. Tùy theo nhu cầu Hội được thành lập các đơn vị trực thuộc hội theo quy định của Pháp luật:
 • Điều 21. Hội giải thể trong các trường hợp sau:
 • Điều 22. Nguồn tài chính:
 • Điều 23. Khoản chi :
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 24. Các tổ chức trực thuộc Hội, hội viên, tổ chức và cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong hoạt ...
 • Điều 25. Các tổ chức trực thuộc Hội, hội viên, vi phạm điều lệ và các nghị quyết của BCH Hội, Hội sẽ ...
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Chỉ có Đại hội tòan thể mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội với 2/3 số đại biểu tham dự ...
 • Điều 27. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 173/2005/QĐ-UBND để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 173/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 173/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 173/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 173/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật