Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 46/2007/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Cao Minh Quang Ngày ban hành: 19/12/2007 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA Ô NHIỄM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM” VỀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Đào tạo, Pháp chế ...
 • QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA Ô NHIỄM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM
 • Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Các từ viết tắt
 • 4. Giải thích từ ngữ
 • 5. Soát xét, bổ sung
 • Phần 2. GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM
 • Phần 3. GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM
 • Phần 4. QUY ĐỊNH VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM
 • 4.1. Quy định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng gốm và thủy ...
 • 4.2. Quy định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng thuỷ tinh ...
 • 4.3. Quy định giới hạn tối đa thôi nhiễm từ hợp kim chế tạo đồ hộp (không kể loại đựng thực phẩm khô ...
 • 4.4. Quy định giới hạn tối đa thôi nhiễm từ nhựa tổng hợp
 • 4.5. Quy định vệ sinh an toàn chất tẩy rửa dùng để rửa dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm
 • 4.6. Quy định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực ...
 • Phần 5. GIỚI HẠN TỐI ĐA KIM LOẠI TRONG THỰC PHẨM
 • Phần 6. GIỚI HẠN VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM
 • GIỚI HẠN VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC BẢNG DƯỚI ...
 • 6.1. Giới hạn cho phép vi sinh vật trong sữa và sản phẩm sữa
 • 6.2. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thịt và sản phẩm thịt
 • 6.3. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong cá và thuỷ sản
 • 6.4. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong trứng và sản phẩm trứng
 • 6.5. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc
 • 6.6. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả
 • 6.7. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong nước khoáng và nước giải khát đóng chai
 • 6.8. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong gia vị và nước chấm
 • 6.9. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thức ăn đặc biệt
 • 6.10. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong kem và nước đá
 • 6.11. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong đồ hộp
 • 6.12. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong dầu, mỡ
 • Phần 7. DANH MỤC CÁC CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
 • Phần 8. GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM
 • 8.1. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm xếp theo tên thuốc
 • 8.2. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm xếp theo nhóm thực phẩm
 • HƯỚNG DẪN TRA CỨU
 • Phụ lục 1 DANH MỤC TRA CỨU THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM
 • Phụ lục 2 DANH MỤC TRA CỨU KIM LOẠI TRONG THỰC PHẨM
 • Phụ lục 3 DANH MỤC TRA CỨU GIỚI HẠN VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM
 • Phụ lục 4 DANH MỤC TRA CỨU CÁC CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM
 • Phụ lục 5 DANH MỤC TRA CỨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 • Phụ lục 6 DANH MỤC TRA CỨU NHÓM THỰC PHẨM TRONG QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/2007/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật