• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 01/BXD-KTXD năm 2018 về báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 01/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

B XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/BXD-KTXD
V/v báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1759/BXD-KTXD ngày 01/8/2017 và văn bản số 2603/BXD-KTXD ngày 01/11/2017 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước (pho to kèm theo).

Ngày 25/12/2017, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13667/VPCP- KGVX của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trong đó đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp này trong giai đoạn từ 2005-2015; căn cứ để kiến nghị cho tính chế độ này trong đơn giá nhân công xây dựng các dự án xây dựng sử dụng vốn nhà nước giai đoạn 2005-2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo các nội dung như sau:

- Rà soát, thống kê các tập đơn giá đã công bố, hướng dẫn tính phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng trong giai đoạn từ năm 2005-2015;

- Đánh giá thực trạng của việc áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước; tác động của việc áp dụng chế độ này đối với việc quyết toán và cân đối ngân sách nhà nước trong giai đoạn năm 2005-2015;

- Căn cứ của việc áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước giai đoạn năm 2005-2015.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/01/2018. Mọi thông tin cần thiết liên hệ chuyên viên Phùng Thị Hương Giang, phòng Định mức và Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, số điện thoại 0912.468.474.

Bộ Xây dựng rất mong nhận được sự hợp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c);

-
Lưu VT, Cục KTXD (G)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 01/BXD-KTXD

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377446