• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 02/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 02/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư 05/2018/TT-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH khoáng sản và xây dựng Bảo Thạch

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 12779/VPCP-ĐMDN ngày 31/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH khoáng sản và xây dựng Bảo Thạch đối với danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật của các mặt hàng theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục 1 của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì mặt hàng “đá hạt đã được gia công làm nhẵn bề mặt dùng làm trang trí hoàn thiện, kích thước từ 20 mm trở xuống, có nguồn gốc từ đá hoa và đá vôi” tương ứng với mã số HS hàng hóa là 6802.91.10; 6802.92.00.

Đối với đá hạt đã được gia công làm nhẵn bề mặt dùng trang trí hoàn thiện không có tiêu chuẩn sử dụng và không quy định việc xuất trình phiếu kết quả phân tích khi xuất khẩu để giảm điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp; Doanh nghiệp xuất khẩu tự khai báo, tự chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa xuất khẩu và thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty TNHH khoáng sản và xây dựng Bảo Thạch đối với hàng hóa đá trang trí xuất khẩu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Bắc
Ngày ban hành: 21/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 02/BXD-VLXD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406015