• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 03/TCT-CS năm 2020 về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 03/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/TCT-CS
V/v báo cáo hóa đơn.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C.
(161 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp.
Cần Thơ)

Trả lời công văn số 01/CV-2019 của Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Cục Thuế tp. Cần Thơ đã có công văn số 3787/CT-VP trả lời Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C. Đề nghị Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C liên hệ với Cục Thuế thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Th
ế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ PC, KK
-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 02/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 03/TCT-CS

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433897