• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 05/BXD-KTXD năm 2015 thanh toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 05/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BXD-KTXD
V/v: thanh toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Din co

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 25/CV-CT ngày 21/01/2015 của Công ty Cổ phần Din co về việc thanh toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng đã ký phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên trong hợp đồng thanh toán, quyết toán công trình.

Công tác thí nghiệm thép nhằm mục đích kiểm tra chất lượng thép có đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và Hồ sơ thiết kế hay không, Nếu kết quả thí nghiệm đạt tiêu chuẩn áp dụng (nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép), thì khối lượng thép để thanh toán, quyết toán sẽ được tính toán theo đường kính danh nghĩa (đường kính trong Hồ sơ thiết kế).

Công ty Cổ phần Din co căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (THa 8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 05/BXD-KTXD

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266620