• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 09/BXD-QHKT năm 2018 về áp dụng Quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 09/BXD-QHKT
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/BXD-QHKT
V/v áp dụng Quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 250/SXD-QHKT ngày 13/02/2018, của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng xin ý kiến việc áp dụng quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2008/BXD, ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là “những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương”; trong đó, bao gồm quy định đối với các công trình trạm xăng dầu về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ cảnh quan.

2. Hiện nay Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức soát xét chỉnh sửa. Trong thời gian chờ quy chuẩn về Quy hoạch xây dựng mới ban hành thay thế Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD, các yêu cầu về Khoảng cách an toàn của trạm xăng dầu được áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2013/BCT. Ngoài ra, việc cấp phép xây dựng các công trình trạm xăng dầu phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng 2014 về Điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- UBND tỉnh Sóc trăng (để biết);
- Lưu: VT,KHCN,QHKT (T.06)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
Trần Thu Hằng

 

Điều 91. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

4. Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Thu Hằng
Ngày ban hành: 09/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 09/BXD-QHKT

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381941