• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 10/BXD-GD năm 2013 xử lý sự cố cháy công trình Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 10/BXD-GD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/BXD-GĐ
V/v: Xử lý sự cố cháy công trình Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Trên cơ sở báo cáo sự cố công trình Trung tâm thương mại tỉnh Hải Dưong tại văn bản số 128/BC-UBND ngày 15/9/2013 của UBND tỉnh Hải Dương và Kết quả kiểm tra hiện trường của Đoàn công tác Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng (Cục Giám định) ngày 16/9/2013, theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương thực hiện một số công việc sau:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng lập hàng rào bảo vệ hiện trường. Tuyệt đối không cho người xâm nhập vào công trình vì công trình có nguy cơ sập đổ cao.

- Chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan chỉ định 01 đơn vị Tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định đánh giá khả năng chịu lực còn lại của công trình, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Tổ chức quan trắc liên tục biến dạng và các dấu hiệu sập đổ của công trình để có biện pháp ứng phó kịp thời;

- Tổ chức xử lý sự cố theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện và báo cáo thường xuyên tình hình xử lý sự cố về Bộ Xây dựng. Địa chỉ 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trung – Hà Nội.

2. Giao cho Cục Giám định hướng dẫn các hoạt động về giám định nguyên nhân, đánh giá khả năng chịu lực còn lại của công trình. Cục Giám định có trách nhiệm tiếp nhận kết quả xử lý sự cố và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương (để thực hiện);
- Lưu VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Lê Quang Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/BXD-GD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 17/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10/BXD-GD

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207977