• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 10/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định chi phí lập chương trình phát triển từng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí lập chương trình phát triển từng đô thị

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 100/SXD-QH.HT ngày 22/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn xác định chi phí lập chương trình phát triển từng đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Văn bản số 2563/BXD-KTXD ngày 14/10/2014 của Bộ Xây dựng tạm hướng dẫn việc xác định chi phi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trong thời gian chưa ban hành được Thông tư hướng dẫn xác định các chi phí trên.

Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị. Vì vậy, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (ngày 01/02/2018), việc xác định chi phí lập Chương trình phát triển đô thị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2017/TT-BXD .

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD(L).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 03/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10/BXD-KTXD

73

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381942