• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 10009/TCHQ-QLRR năm 2014 vướng mắc tra cứu thông tin xác định ân hạn thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10009/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10009/TCHQ-QLRR
V/v vướng mắc tra cứu thông tin xác định ân hạn thuế của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Phúc đáp công văn số 787/HQQNg-QLRR ngày 29/7/2014 của Cục Hải quan Quảng Ngãi về việc vướng mắc thông tin ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nguyên nhân vướng mắc nêu trên là do việc trao đổi kết nối thông tin giữa Hệ thống thông tin quản lý rủi ro với Hệ thống kế toán thuế tập trung chưa được thống nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan ghi nhận và đang nâng cấp Hệ thống quản lý rủi ro cho kết nối trực tiếp với Hệ thống kế toán thuế tập trung để khắc phục tình trạng này (dự kiến hoàn thành 15/8/2014).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10009/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 11/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10009/TCHQ-QLRR

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243394