• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Công văn 1001/TTrB-P5 năm 2020 về đính chính sai sót tại Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra năm 2021 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 1001/TTrB-P5
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/TTrB-P5
V/v đính chính sai sót tại Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra năm 2021.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/11/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4912/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021. Tuy nhiên, do sơ suất về kỹ thuật trong quá trình soạn thảo Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra kèm Quyết định số 4912/QĐ-BYT có một số cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ thực hiện ghi thời gian dự kiến thanh tra là năm 2020, nay xin đính chính lại thời gian dự kiến thanh tra là năm 2021.

Thanh tra Bộ Y tế trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng tải);
- Lưu: TTrB.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Nguyễn Mạnh Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1001/TTrB-P5   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày ban hành: 03/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1001/TTrB-P5

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458722