• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10016/TCHQ-GSQL năm 2014 phối hợp giám sát công tác làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10016/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10016/TCHQ-GSQL
V/v phối hợp giám sát công tác làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trên tinh thần cuộc họp ngày 06/8/2014 tại trụ sở Bộ Tài chính về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt đến các Chi cục trực thuộc thực hiện thống nhất việc in, xác nhận trên tờ khai hải quan và không yêu cầu xuất trình/nộp các giấy tờ, chứng từ không thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục.

Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, giám sát việc thực thi của Hải quan các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo cho các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp có liên quan biết, nghiên cứu văn bản trên, phi hợp thực hiện. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức Hải quan thực hiện không đúng quy định nêu trên, đề nghị phản ánh về Tng cục Hải quan hoặc Cng thông tin điện tử Hải quan đ Tng cục Hải quan có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Trân trọng sự phối hợp của Quý đơn vị.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10016/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10016/TCHQ-GSQL

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244003