• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu

 

Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10019/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10019/VPCP-NN
V/v nghiên cứu, xử lý thông tin báo Tuổi trẻ nêu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Báo Tuổi trẻ có bài viết “Doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản gặp khó do Trung Quốc siết chặt kiểm soát”, trong đó phản ánh: Trung Quốc tăng kiểm soát, lấy mẫu hàng thủy hải sản đông lạnh nhập khẩu để ngăn chặn dịch COVID-19. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn và thông tin rõ ràng khiến thủy sản bị ùn ứ lớn tại cảng, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam gặp khó.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, xử lý; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Báo Tuổi trẻ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, NN (2), Khánh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10019/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10019/VPCP-NN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458634