• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1004/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu D có vận đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1004/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5492/HQHP-GSQL đề ngày 10/7/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D có vận đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA, được nội luật hóa tại Điều 21, phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/10/2010 (trước đây là Điều 21, Phụ lục 7 Thông tư số 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009, Điều 21, Phụ lục 6, Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/1/2010 và Điều 21 Phụ lục 7 Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008): khi hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải Nước thành viên thì phải nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu vận tải đơn chở suốt do Nước thành viên xuất khẩu cấp.

2. Đối với vướng mắc đề cập tại công văn số 5492/HQHP-GSQL dẫn trên: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4334/BTC-TCHQ ngày 09/4/2013 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn trên để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1004/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1004/GSQL-TH

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241135