• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10042/TCHQ-GSQL năm 2016 về dầu FO nhập khẩu chuyên chở qua phương tiện vận chuyển nội địa trước khi bơm vào bồn bể do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10042/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10042/TCHQ-GSQL
V/v dầu FO NK chuyên chở qua PTVC nội địa trước khi bơm vào bồn bể

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1764/HQCT-NV ngày 28/9/2016 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ về đề nghị của Công ty Cổ phần Dương Đông - Sài Gòn được bơm một phần dầu FO từ phương tiện vận chuyển chứa hàng nhập khẩu sang phương tiện vận chuyển nội địa (sà lan) rồi tiếp tục bơm lên bồn của Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP.Cần Thơ tại công văn số 1849/HQCT-NV ngày 12/10/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP.Cần Thơ nêu tại công văn các công văn số 1764/HQCT-NV, số 1849/HQCT-NV nêu trên.

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Cần Thơ căn cứ quy định tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục hải quan và giám sát hải quan theo quy định khi doanh nghiệp bơm một phần dầu FO từ phương tiện vận chuyển (phương tiện nhập cảnh) vào kho và phần còn lại lên sà lan (phương tiện vận chuyển nội địa có khoang chứa rỗng không chứa hàng hóa), rồi từ sà lan lên bồn của Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Cần Thơ được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10042/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10042/TCHQ-GSQL

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327467