• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10052/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng “máy làm nóng lạnh nước uống” loại có buồng chứa làm lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10052/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10052/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “máy làm nóng lạnh nước uống” loại có buồng chứa làm lạnh

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để thống nhất phân loại mặt hàng “Máy làm nóng lạnh nước uống” loại có buồng chứa làm lạnh, trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học & Công nghệ tại công văn số 1956/TĐC-HCHQ ngày 01/9/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Mặt hàng “Máy làm nóng lạnh nước uống có buồng chứa làm lạnh đồ uống” sử dụng trong gia đình, thương mại hoặc mục đích tương tự, hoạt động bằng nguồn điện, sử dụng nguồn cấp nước từ bình chứa nước rời, có một vòi cung cấp nước nóng, một vòi cung cấp nước lạnh và một buồng làm lạnh đồ chứa bên trong (không tích hợp hệ thống lọc (gồm nhiều lõi lọc) để thực hiện chức năng lọc), sử dụng môi chất làm lạnh để làm lạnh cho nước trong bình chứa nước lạnh và buồng chứa đồ (môi chất làm lạnh được đưa theo các đường ống tới để làm lạnh cho khoang chứa nước lạnh và buồng chứa đồ), sử dụng điện trở nhiệt để làm nóng nước trong bình chứa nước nóng; thuộc nhóm 84.18 - Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15, mã số 8418.69.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, phân biệt rõ mặt hàng nêu trên với mặt hàng “máy làm nóng lạnh nước uống” hay “cây nước nóng lạnh” đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân loại tại công văn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2016; từ đó rà soát lại việc phân loại mã số, thực hiện xác định mức thuế nhập khẩu phù hợp với quy định của Biểu thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai và xuất xứ hàng hóa./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục TCĐLCL - BKHCN (để biết);
- Cục Kiểm định HQ (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10052/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10052/TCHQ-TXNK

357

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327470