• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 10068/CT-TTHT năm 2013 về in hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10068/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10068/CT-TTHT
V/v: In hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phát Tài
Địa chỉ: Lô số 3, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0302884186

Trả lời văn bản số 45/CV-PT ngày 30/10/2013 của Công ty về in hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2a Điều 4 quy định:

“Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập

a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

…”

+ Tại Khoản 1.2 Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định:

Ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn): ký hiệu mẫu số hóa đơn có 11 ký tự

Ÿ 2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn

Ÿ Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn

Ÿ 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

Ÿ 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Ÿ 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:

Loại hóa đơn

Mẫu số

1- Hóa đơn giá trị gia tăng.

2- Hóa đơn bán hàng.

3- Hóa đơn xuất khẩu.

4- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan).

5- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;

+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

01GTKT

02GTTT

06HDXK

07KPTQ

03XKNB

04HGDL

Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày có nhận in hóa đơn cho Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi vào năm 2012 và năm 2013. So với năm 2012, mẫu hóa đơn được tạo năm 2013 có sự thay đổi về vị trí lô gô như mẫu đính kèm thì ký hiệu mẫu hóa đơn phải thay đổi là 01GTKT3/002 theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT “để báo cáo”;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3109_21154 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10068/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 04/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10068/CT-TTHT

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250334