• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10079/BTC-TCHQ năm 2013 trả lời công văn 2346/BNG-UBBG do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10079/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10079/BTC-TCHQ
V/v trả lời công văn số 2346/BNG-UBBG ngày 24/06/2013

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Phúc đáp công văn số 2346/BNG-UBBG ngày 24/06/2013 của Bộ Ngoại giao về tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, Bộ Tài chính có một số ý kiến tham gia sau đây:

I- Góp ý chung về bố cục và nội dung.

1. Điều 1: đề nghị chuyển toàn bộ nội dung của Điều này thành một Phụ lục đính kèm theo Quyết định, để đảm bảo cấu trúc của Điều luật theo quy định pháp luật là gồm: Điều, Khoản, điểm, tiết.

2. Điều 2: Đề nghị sửa đổi lại cấu trúc quy định trong điều theo trình tự Khoản, điểm, tiết, cụ thể các gạch (-) đầu dòng của các điểm tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 được đổi thành các tiết a, b, c, v.v… hoặc 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, v.v…. 2.8.1, 2.8.2, v.v…

3. Đề nghị viết lại tên nước "Cam-pu-chia" trong toàn bộ tiêu đề và nội dung của dự thảo Quyết định thành "Campuchia" - để thống nhất với tên trong các văn bản pháp luật hiện hành.

II- Góp ý cụ thể về nội dung.

1. Tiêu đề: đề nghị bỏ hai từ "Phê duyệt" ở đầu tiêu đề của quyết định - vì khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định này thì đã là phê duyệt.

2. Điều 1: đề nghị viết lại điều 1 như sau:

Quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu nêu tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

c) Khoản 3 (Danh mục các cửa khẩu ưu tiên đầu tư), đề nghị tách thành hai điểm như sau:

(1) 3.1. Nguyên tắc lựa chọn ưu tiên đầu tư.

Theo đó 03 gạch đầu dòng chuyển thành các tiết 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.;

(2) 3.2. Danh mục các cửa khẩu nâng cấp hạ tầng và hiện đại hóa trang thiết bị gắn theo phân kỳ đầu tư đến năm 2020 tại Bảng liệt kê đính kèm Phụ lục này.

(3) 3.3. Cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên đối với từng nguyên tắc lựa chọn ưu tiên đầu tư (đề nghị làm rõ cơ sở xác định này để tạo thuận lợi cho việc ưu tiên khi Quyết định được ban hành và thực tế phát sinh đòi hỏi).

2.2.2. Về nội dung của Phụ lục:

a) Tiết a điểm 2.1 Khoản 2 Mục II:

Đề nghị đối chiếu với nội dung quy định tại Điều 10 (Khu vực cửa khẩu) tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32/2005/NĐ-CP và đối chiếu với nội dung quy định tại Điều 22 dự thảo Luật Hải quan sửa đổi về "Địa điểm kiểm tra hàng hóa" để đảm bảo phù hợp với nhau, cụ thể:

a.1) "Nhà kiểm soát liên hợp": đề nghị đối chiếu với nội dung quy định tại Điều 10 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32 để điều chỉnh đảm bảo sự phù hợp với nhau.

a.2) Bổ sung quy định: "Địa điểm kiểm tra tập trung hoặc Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu" thành gạch đầu dòng thứ 6 của tiết a này cho tương thích với quy định tại Điều 22 (Điểm 3/a và 3/d) dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

a.3) "Kho, bãi tập kết kiểm hóa hàng chờ xuất khẩu, nhập khẩu" và "Bãi xe, bến đậu" tại gạch đầu dòng thứ 6 & 7 điểm này, đề nghị sửa đổi lại thành "Khu vực kho, bến, bãi tập kết và kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; kho trung chuyển hàng hóa", cho tương thích với quy định tại Điều 10 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32.

a.4) Về "Cột mốc biên giới", "Nhà vệ sinh công cộng", "Địa điểm kiểm tra tập trung hoặc Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu": cần đề nghị Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) kịp thời bổ sung vào Điều 10 Nghị định thay thế Nghị định 32.

b) Đề nghị bổ sung nội dung quy định về lối mở biên giới vào thành điểm 2.3 của Khoản 2 này, cho phù hợp với nội dung quy định về lối mở tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32 và thực tế biên giới Việt Nam - Cam puchia vẫn tồn tại hoạt động của lối mở.

c) Tiết b điểm 2.1. Khoản 2 Mục II:

Đề nghị bổ sung cụm từ "và thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam" vào kế sau cụm từ "Kiến trúc hài hòa với cảnh quan" tại gạch đầu dòng thứ tư tiết này.

d) Tiết a điểm 2.2 Khoản 2 Mục II - đề nghị:

- Thay hai từ "hộ chiếu" tại gạch đầu dòng thứ hai thành "biên phòng".

- Thay cụm từ "Bãi xe, bãi tập kết kiểm hóa" tại gạch đầu dòng thứ 5 thành "Khu vực kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh để kiểm tra thực tế trước khi thực xuất, thực nhập".

3. Điều 2:

3.1. Điểm 1.1., Khoản 1: đề nghị sửa nội dung quy định "Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu đất liền" thành "Nghị định của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền hiện hành" - vì Nghị định số 32/2005/NĐ-CP đang được Bộ Quốc Phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế và để không bị lạc hậu và mâu thuẫn nội dung quy định khi Nghị định 32 bị bãi bỏ.

3.2. Điểm 2.4., Khoản 2:

a) Tương tự góp ý tại điểm 3.1 trên đây không nêu cụ thể tên Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT , ngày 07/7/2010 vào Quyết định vì Thông tư này có thể bị thay thế trong thời gian tới.

b) Thay các gạch (-) đầu dòng thành số thứ tự các tiết.

4. Điều 3:

Đề nghị bổ sung thêm quy định: "Khi các văn bản pháp luật liên quan quyết định này hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định của văn bản thay thế hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung." (để khắc phục sự lạc hậu của Quyết định này có thể xảy ra).

Bộ Tài chính tham gia với nội dung trên và xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Công Thương; Quốc phòng; Công an; GTVT; Xây dựng; NN&PTNT; Y tế (để p/h);
- Lưu: VT, TCHQ (16).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10079/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10079/BTC-TCHQ

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204345