• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 10084/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bông cotton do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10084/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10084/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng bông cotton

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1559/HQĐNa-TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng bông cotton, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 26/5/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5929/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Nai về thuế GTGT mặt hàng bông cotton. Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu để áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu, quy trình sản xuất... đối với mặt hàng bông cotton để Tổng cục Hải quan có cơ sở trao đổi với cơ quan chuyên ngành và các đơn vị có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10084/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 12/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10084/TCHQ-TXNK

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243824