• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10085/TCHQ-GSQL năm 2016 xử lý vướng mắc khai sai mã loại hình của tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10085/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10085/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc khai sai mã loại hình của tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3130/HQBRVT-GSQL ngày 10/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc vướng mắc sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại công văn nêu trên, đồng thời qua kiểm tra dữ liệu các tờ khai số 100812560810/E31 ngày 09/04/2016 của Công ty TNHH May Tín Đức và tờ khai số 300783459600/E62 ngày 08/04/2016, 300949879440/E62 ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH Thực phẩm Việt đều đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Cát Lở thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được hệ thống phân luồng xanh và tại các chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế xuất khẩu doanh nghiệp khai là XNG82 (SP gia công xuất trả nước ngoài).

Do vậy để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan Cảng Cát Lở kiểm tra, xem xét giải trình của doanh nghiệp về việc khai sai mã loại hình và đối chiếu thông tin dữ liệu tờ khai hải quan đáp ứng các yêu cầu quản lý đối với loại hình gia công thì chấp nhận đưa tờ khai vào báo cáo quyết toán nguyên phụ liệu theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nắm lại thông tin, phân tích và kiểm tra kỹ đối với Công ty TNHH thực phẩm Việt vì trên hệ thống Công ty có đăng ký tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu của cả hai loại hình nhận gia công cho thương nhân nước ngoài (E21-E52) và loại hình sản xuất xuất khẩu (E31-E62).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10085/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10085/TCHQ-GSQL

319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327472