• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10085/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế /không thu thuế xuất khẩu lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10085/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10085/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế /không thu thuế XK lô hàng gỗ có nguồn gốc NK

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1140/HQNA-NV ngày 28/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc vướng mắc hoàn thuế xuất khẩu lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tương tự trường hợp Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 9243/BTC-TCHQ ngày 09/7/2014 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Lào Cai xử lý thuế đối với mặt hàng gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu cắt ngắn để xuất khẩu của Công ty TNHH Xuân Lâm.

Đối chiếu với trường hợp của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tổng hợp Huy Hùng do không có hồ sơ, tài liệu gửi kèm nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nghiên cứu công văn số 9243/BTC-TCHQ ngày 09/7/2014 nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp tiếp tục vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và nêu rõ quan điểm xử lý báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10085/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 12/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10085/TCHQ-TXNK

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243825