• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10089/VPCP-KTTH năm 2017 về xử lý khoản nợ của Xí nghiệp Kim khí Cầu Bươu tại Vietcombank do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10089/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10089/VPCP-KTTH
V/v xử lý khoản nợ của Xí nghiệp Kim khí Cầu Bươu tại Vietcombank

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 3648/UBND-KT ngày 27 tháng 7 năm 2017, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 11623/BTC-TCDN ngày 31 tháng 8 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 6881/NHNN-TD ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc xử lý khoản nợ của Xí nghiệp Kim khí Cầu Bươu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10089/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10089/VPCP-KTTH

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362286