• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10090/VPCP-KTTH năm 2017 về xử lý thông tin về thuế, phí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10090/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10090/VPCP-KTTH
V/v xử lý thông tin về thuế, phí

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11797/BTC-CST ngày 05 tháng 9 năm 2017 xử lý thông tin báo chí nêu về thuế, phí, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính:

1. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về thuế, phí, đảm bảo tuân thủ mục tiêu, quan điểm tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội, chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020.

2. Thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9014/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10090/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10090/VPCP-KTTH

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362287