• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10091/TCHQ-TXNK năm 2016 về bù trừ tiền thuế xuất nhập khẩu được hoàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10091/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10091/TCHQ-TXNK
V/v bù trừ thuế đã nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Cục Hải quan Lạng Sơn.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/CV-CN-INCO ngày 05/10/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XNK Tổng hợp Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Công ty) về việc bù trừ tiền thuế xuất nhập khẩu được hoàn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/01/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số 661/TCHQ-TXNK về việc bù trừ tiền thuế xuất nhập khẩu được hoàn của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn. Để có cơ sở trả lời Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị báo cáo việc xử lý theo công văn số 661/TCHQ-TXNK , ý kiến đề xuất xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 31/10/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Tập đoàn ĐT XNK Tổng hợp Sài Gòn CN Hà Nội (thay trả lời công văn 11/CV-CN-INCO);
(Đ/c: Phòng 704 - Số 64 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
- Lưu: VT; TXNK-Nhung (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10091/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10091/TCHQ-TXNK

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327378