• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 101/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn trả thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 101/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH Quân Bằng.
(Số 84 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CVHQ ngày 22/12/2014 của Công ty TNHH Quân Bằng (Mã số thuế: 0102692374) về việc giải quyết hoàn trả số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVIII kiểm tra nội dung nêu tại công văn số 01/CVHQ nêu trên. Nếu đầy đủ hồ sơ xét hoàn thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5554/TCHQ ngày 19/5/2014 của Tổng cục Hải quan và công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính. (xin gửi kèm theo công văn số 01/CVHQ ngày 22/12/2014).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KVIII (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK Tuấn (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 101/TCHQ-TXNK

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262655