• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm hưu trí


 

Công văn 1011/VPCP-KTTH năm 2014 dự thảo Quyết định thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1011/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/VPCP-KTTH
V/v dự thảo QĐ của TTgCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 100/TTr-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2013 và công văn số 133/LĐTBXH-BHXH ngày 16 tháng 01 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 1362/BTC-CST ngày 24 tháng 01 năm 2014) về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ đối với Đề án thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam, trên tinh thần không trùng lặp với Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các vụ: TH, TKBT, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1011/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1011/VPCP-KTTH

364

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221468