• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10116/TCHQ-KTSTQ năm 2016 vướng mắc trong ấn định thuế đối với mặt hàng dầu cọ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10116/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10116/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời vướng mắc trong ấn định thuế đối với mặt hàng dầu cọ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH T.M.A.
(Địa chỉ: 05 Đường số 1, khu nhà ở Chánh Hưng - Phường 5 - Quận 8, TP.HCM)

Trả lời Đơn phản ánh ngày 23/9/2016 của Quý Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9750/TCHQ-KTSTQ ngày 12/10/2016; Công văn số 8314/TCHQ-KTSTQ ngày 26/8/2016; Công văn số 4308/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2016; Công văn số 40/PTPL-NV ngày 08/1/2014 để xử lý vấn đề trên.

Yêu cầu Quý Công ty căn cứ quy định để thực hiện, không trao đổi, kiến nghị những vấn đề đã rõ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để th/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10116/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trần Vũ Minh
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10116/TCHQ-KTSTQ

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327383