• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Nhãn hàng hóa

 

Công văn 1012/GSQL-TH năm 2013 ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý ban hành

Tải về Công văn 1012/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1012/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0410/CV-18 ngày 4/10/2013 của Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam đề nghị hướng dẫn xử lý lô hàng nhập khẩu theo tờ khai 237NKD05/P03A/NDT-KD ngày 03/9/2013 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng; tiếp theo công văn số 941/GSQL-TH ngày 25/9/2013, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP, Hải Phòng báo cáo cụ thể việc làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu theo tờ khai 237NKD05/P03A/NDT-KD ngày 03/9/2013 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công, trong đó nêu rõ về lý do chưa xử lý thông quan cho lô hàng nhập khẩu nêu trên của Công ty và đề xuất hướng xử lý.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý trong ngày 21/10/2013 để tổng hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c: Số lô 8, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1012/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1012/GSQL-TH

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210091