• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1013/XNK-TMQT năm 2016 về thu hồi mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1013/XNK-TMQT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/XNK-TMQT
V/v thu hồi mã số TNTX hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn và Cao Bằng.

 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 01/PT/2016 ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Phúc Thuận xin hoàn trả Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 55/BCT(MS-TPĐL) ngày 24 tháng 11 năm 2014 được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BCT .

Để có cơ sở xem xét thu hồi Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh cho Công ty Cổ phần Thương mại Phúc Thuận, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan và Sở Công Thương các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng xác nhận việc chấp hành những quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT và số lượng hàng hóa còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi Việt Nam của doanh nghiệp nêu trên.

Văn bản trả lời xin được gửi về Cục Xuất nhập khẩu, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: lienbb@moit.gov.vn trước ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯƠNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1013/XNK-TMQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1013/XNK-TMQT

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327445