• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 10146/CT-TTHT năm 2013 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn sinh hoạt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10146/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10146/CT-TTHT
V/v: Thuế Giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP SXKD XNK DV ĐT Tân Bình (Tanimex)
Địa chỉ: Lô IV 18 KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú.
Mã số thuế: 0301464904

Trả lời văn thư số 1368/KCN-KT ngày 14/11/2013 của Công ty về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn sinh hoạt, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 11 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT)Luật số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội quy định đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“11. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.”

Căn cứ Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT Luật số: 31/2013/QH13 ngày 19/6/ 2013 của Quốc Hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014)

Các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.”

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2014 dịch vụ xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 1
- P. PC
- Lưu: HC, TTHT.
-3138-304539/2013 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10146/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 05/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10146/CT-TTHT

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250337