• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1015/TCHQ-PC xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1015/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1015/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 18/HQHT-CBL&XLVP ngày 6/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ thì trường hợp mức phạt tiền, trị giá tang vật, phương tiện bị tịch thu hoặc một trong các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì người đang thụ lý vụ việc phải kịp thời chuyển vụ việc vi phạm đó đến người có thẩm quyền xử phạt.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định Công ty có hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử phạt (hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả) không thuộc thẩm quyền xử lý thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đối chiếu với quy định nêu trên để giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 15. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 42 của Pháp lệnh được quy định cụ thể như sau:
...
3. Thẩm quyền xử phạt của các chức danh theo quy định của Pháp lệnh trong từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:
...
đ) Trong trường hợp mức tiền phạt, trị giá tang vật phương tiện bị tịch thu hoặc một trong các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì người đang thụ lý vụ việc vi phạm phải kịp thời chuyển vụ việc vi phạm đó đến người có thẩm quyền xử phạt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1015/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1015/TCHQ-PC

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174186