• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị

 

Công văn 1015/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch để đầu tư xây dựng Trường trung học cơ sở tại khu đất số 67-75 đường Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1015/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/VPCP-CN
V/v điều chỉnh quy hoạch để đầu tư xây dựng Trường THCS tại khu đất số 67-75 đường Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản 5903/UBND-ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2017), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản s 3132/BXD-QHKT ngày 26 tháng 12 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản s 7057/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017, Giáo dục và Đào tạo (văn bản s 6031/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 12 năm 2017) về việc điều chỉnh quy hoạch để đầu tư xây dựng Trường trung học cơ sở tại khu đất số 67-75 đường Văn Cao, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2 (quận Ba Đình) theo thẩm quyền, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các dự án đầu tư xây dựng về trường học và cây xanh công viên theo quy định, đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và đất đai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, Phó TTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ:
XD, TN&MT, GD&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1015/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1015/VPCP-CN

360

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373807