• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 10152/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10152/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10152/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina (Savina)
Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1A, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Mã số thuế: 0300741922

Trả lời văn bản số 329/CV/Savina/2014 ngày 05/11/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi):

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2014),

Trường hợp Công ty được thành lập theo vốn góp của các nhà đầu tư: Bên Việt Nam: Công ty cổ phần TIE góp vốn 20%, bên nước ngoài: Samsung Electronics Co.,Ltd góp vốn 80%, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, viễn thông, tin học mang nhãn hiệu Samsung, cung cấp các dịch vụ bảo hành sửa chữa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, việc chi trả cổ tức hàng năm cho các nhà đầu tư được Công ty thực hiện cùng một thời điểm. Tuy nhiên, theo trình bày do tình hình tài chính khó khăn nên nhà đầu tư nước ngoài đồng ý cho Công ty chậm trả cổ tức năm 2011, năm 2012 và Công ty phải trả lãi suất 5%/năm để giữ lại khoản cổ tức này cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (một hình thức vay lãi cổ tức để bổ sung vốn lưu động). Nếu đến thời điểm vay lãi cổ tức, các nhà đầu tư (Việt Nam và nước ngoài) đã góp đủ vốn theo giấy phép thì Công ty căn cứ vào hợp đồng vay (hoặc văn bản thỏa thuận vay), chứng từ thanh toán để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi thanh toán tiền lãi 5%/năm cho nhà đầu tư nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 5% trên tổng số tiền thanh toán theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC (khoản lãi tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 2;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
3693-29131/2014/cst/tta

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10152/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10152/CT-TTHT

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261268