• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10161/TCHQ-GSQL năm 2014 về giấy chứng nhận hợp quy do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10161/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10161/TCHQ-GSQL
V/v giấy chứng nhận hợp quy

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam;
(Đ/c: Tầng 35- tòa nhà 72 tầng Keangnam Hanoi Landmark Tower - Lô E6 - Khu ĐTM Cầu Giấy - Mễ trì - Từ Liêm - Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
(Đ/c: 135 Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 345/SCM/DA ngày 31/7/2014 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam và công văn số 08.14/CV-ONE ngày 04/8/2014 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 phản ánh vướng mắc về việc thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông thì:

“1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm thuộc danh mục nêu tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục nêu tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.”

Như vậy, kiểm tra việc thực hiện quy định này của doanh nghiệp nhập khẩu thuộc chức năng, nhiệm vụ cơ quan quản lý trong nội địa, không thuộc nhiệm vụ của cơ quan Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan.

Do vậy, đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy, Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy thì cơ quan Hải quan không kiểm tra Giấy chứng nhận hợp quy và các nội dung liên quan đến công bố hợp quy, dấu hợp quy khi làm thủ tục nhập khẩu. Trường hợp cần thiết thì việc kiểm tra Giấy chứng nhận hợp quy đối với mặt hàng này sẽ do lực lượng kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu của cơ quan Hải quan và cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để ph/hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm thuộc danh mục mục nêu tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục nêu tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10161/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10161/TCHQ-GSQL

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243829