• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 10168/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10168/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10168/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Wan Hai Việt Nam
Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Q.1
Mã số thuế: 0311876512

 

Trả lời văn bản số 0304/TCKT ngày 11/11/2014 của Công ty về chính sách thuế thu hộ hãng tàu nước ngoài, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

+ Tại Điều 11 quy định đối tượng và điều kiện áp dụng:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II

+ Tại Khoản 2.a Điều 12 quy định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh khác là 2%

+ Tại Khoản 2.a Điều 13 quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thương mại là 1%

Căn cứ văn bản số 3947/TCT-CS ngày 25/06/2009 của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Đại lý tại Việt Nam thu hộ Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài;

Trường hợp Công ty làm dịch vụ vận tải hàng hoá đường biển cho Hãng tàu nước ngoài Wan Hai (Đài Loan), nếu Hãng tàu nước ngoài ký hợp đồng với một số doanh nghiệp Việt Nam bán container đã qua sử dụng có uỷ nhiệm Công ty thu hộ tiền hàng (hợp đồng mua hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam ký trực tiếp với hãng tàu) thì các doanh nghiệp Việt Nam mua container của Hãng tàu nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để nộp vào Ngân sách Nhà nước khi thanh toán tiền cho Hãng tàu nước ngoài thông qua Công ty. Trường hợp Hãng tàu nước ngoài ký hợp đồng uỷ nhiệm cho Công ty bán hộ container thì khi thu hộ tiền hàng để thanh toán lại cho Hãng tàu nước ngoài, Công ty xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn phần thuế suất không ghi, phần tiền thuế GTGT ghi rõ số thuế GTGT đã khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài. Trước khi thanh toán tiền cho Hãng tàu nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu để kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
 3784 – 293902 / 2014 QKve CP ko co hoadon BaoCuong 2108.doc12 UD thaydoi kyketoan SJ 709.doc

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10168/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10168/CT-TTHT

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272295