• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 1017/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng vào trong dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1017/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn tính thuế GTGT vào trong dự toán dịch vụ công ích đô thị.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 432/SXD-KTXD ngày 11/03/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng vào trong dự toán dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự toán dịch vụ công ích lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với các dịch vụ công ích là đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, thì dự toán chi phí được tính bổ sung thuế giá trị gia tăng theo các văn bản hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1017/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1017/BXD-KTXD

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244019