• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 10180/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10180/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10180 /CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty SGS Việt Nam TNHH
Địa chỉ: 119-121 Võ Văn Tần, Quận 3
Mã số thuế: 0100114025

 

Trả lời văn bản số 121114-FIN ngày 12/11/2014 của Công ty về chính sách thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

...”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê Công ty Tư vấn Assit Mekong Co., Ltd (Campuchia) đánh giá về điều kiện sức khoẻ và an toàn lao động tại Camphuchia để cung cấp lại dịch vụ này cho DEG - Hiệp hội đầu tư Đức (trụ sở tại Đức) thì khoản tiền dịch vụ thanh toán cho Công ty Tư vấn Assit Mekong Co., Ltd (Campuchia) không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

Cục Thuế TP thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
Hiền - 295281(3825)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10180/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10180/CT-TTHT

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262755