• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 10187/VPCP-KTTH năm 2017 về nộp khoản thu từ cổ phần hóa và bổ sung vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10187/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10187/VPCP-KTTH
V/v nộp khoản thu từ cổ phần hóa và bổ sung vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12307/BTC-TCDN ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc bổ sung vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo đơn vị liên quan nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình đến thời điểm hiện nay về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

2. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiệm vụ tại điểm 1 trên đây; đồng ý cấp bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp như đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12307/BTC-TCDN nêu trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: V
ương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10187/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10187/VPCP-KTTH

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362463