• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Dự án ODA

 

Công văn 10188/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài của dự án ODA và viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10188/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10188/VPCP-KTTH
V/v xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án ODA và viện tr

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 16726/BTC-QLCS ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn s 16726/BTC-QLCS nêu trên và giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan hoàn thành xử lý trong quý I năm 2015. Quá thời hạn này mà chưa hoàn thành việc xử lý thì giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ các cơ quan biết, thực hiện./..

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10188/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10188/VPCP-KTTH

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263242