• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1019/GSQL-GQ3 năm 2013 thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Trung Quốc do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1019/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Trung Quốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 1133/TCDL-LH ngày 11/10/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan cho phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty TNHH MTV Du lịch Quốc tế Bình Minh liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo quy định đối với 05 ô tô (thông tin phương tiện đính kèm) của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ do Công ty TNHH MTV Du lịch Quốc tế Bình Minh tổ chức, cụ thể là:

+ Tạm xuất và tái nhập qua cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

+ Thời gian: từ ngày 03/11/2013 đến ngày 25/11/2013.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty Du lịch quốc tế Bình Minh (Đ/c: 85 a Lê Khôi, Phố Mới-TP.Lào Cai) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1019/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 18/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1019/GSQL-GQ3

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210510