• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Công văn 10190/VPCP-V.I năm 2017 về xử lý báo cáo nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật về Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10190/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10190/VPCP-V.I
V/v xử lý báo cáo nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật về Cty CP TDTT Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét báo cáo số 3515/BVHTTDL-KHTC ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật về Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4716/VPCP-V.I ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Xử lý dứt điểm các tồn tại về công tác tài chính, quản trị và nhân lực tại Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam; khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyn sang công ty cổ phần của Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ chuyển giao quyn đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Trương Hòa B
ình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Bọ T
ài chính;
- VPCP: BTCN, PCN: Lê Mạnh Hà;
các Vụ; ĐMDN, CN, KGVX, TCCV, CTTĐTCP;
- Lưu: VT, V.I (3b), Đ
H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10190/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10190/VPCP-V.I

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362464